در روز افراد زیادی برای انجام کارهایشان به نهاد ها و سازمان های اداری می روند . در هر یک از این مکان ها قسمتی به اسم پذیرش برای انجام امور افراد وجود دارد . قسمت پذیرش هم برای حفظ محدوده ارباب رجوع و مسئول پذیرش به میز پذیرش نیاز دارد . میز کانتر های پذیرش از گذشته تا به حال در این مکان ها وجود داشته . امروزه میز های مدرن برای این قسمت ها به بازار امده اند که طراحی های زیباتر و بروز تری دارند . می توان با استفاده از این میز های مدرن به دکور این سازمان ها و نهاد ها جلوه ی خاص بخشید . مبلمان اداری سی رن در این امر از پیشتازان است .

اطلاعات تماس

تلفن های تماس : ۶۶۷۶۰۱۵۸  ۶۶۷۰۱۷۰۵  ۲۱  ۰۰۹۸

آدرس : خیابان حافظ بعد از خیابان سخایی شماره ۱۳۱

Web : syren.ir      info@syren.ir