در روز افراد زیادی برای انجام کارهایشان به نهاد ها و سازمان های اداری می روند .

در هر یک از این مکان ها قسمتی به اسم پذیرش برای انجام امور افراد وجود دارد .

قسمت پذیرش هم برای حفظ محدوده ارباب رجوع و مسئول پذیرش به میز پذیرش نیاز دارد .

میز کانتر های پذیرش از گذشته تا به حال در این مکان ها وجود داشته .

امروزه میز های مدرن برای این قسمت ها به بازار امده اند که طراحی های زیباتر و بروز تری دارند .

می توان با استفاده از این میز های مدرن به دکور این سازمان ها و نهاد ها جلوه ی خاص بخشید .

مبلمان اداری سی رن در این امر از پیشتازان است .

اطلاعات تماس

تلفن های تماس : ۶۶۷۶۰۱۵۸  ۶۶۷۰۱۷۰۵  ۲۱  ۰۰۹۸

آدرس : خیابان حافظ بعد از خیابان سخایی شماره ۱۳۱

Web : syren.ir      info@syren.ir